Zenit v strojárstve

Dňa 10. októbra 2019 sa konal 21.ročník školského kola súťaže Zenit v strojárstve, ktorého sa zúčastnili žiaci z odboru autoopravár – karosár, lakovník a mechanik.

Svoje sily si zmerali v dvoch častiach súťaže. Prvá časť- test preveril teoretické vedomosti zúčastnených. Otázky testu zahŕňali prehľad zo všetkých predmetov zameraných na strojárstvo. V druhej časti  vypracovali súťažiaci technologický postup výroby súčiastky podľa dostupného výkresu. Následne túto súčiastku vyrobili tak, aby boli dodržané nielen rozmery predpísané výkresom, ale aj jej funkčná a estetická stránka (opracovanosť súčiastky).

Študenti s najvyšším počtom bodov Marek Gábor a Alex Juriga postúpili do okresného kola.