“TREASURE HUNT”- lovkyne pokladov

Podľa názoru učiteľa národov J. A. Komenského, že učenie má byť hrou, sme si v piatok 4.10.2019 vyskúšali zážitkové hodiny.

Študentky III.BP sa vďaka vyučujúcim anglického jazyka Mgr. A. Pikorovej a Mgr. I. Palúchovi premenili na lovkyne pokladov. Areál Bôrického parku nám poskytol veľký priestor s výbornými možnosťami na strávenie dvoch hodín “angličtiny” mimo školských lavíc.

Dievčatá boli náhodným spôsobom rozdelené do tímov. Každý z nich dostal mapu, do ktorej bolo nutné zapisovať špeciálne čísla – kódy podľa správnych odpovedí. Úlohou skupín bolo dekódovať hádanky, ktoré ich posúvali bližšie k cieľu. Svoje mozgové závity si potrápili nielen otázkami zameranými na reálie anglicky hovoriacich krajín, ale aj na logické myslenie. K pokladu sa mohli dostať získaním desiatich indícií. V každej z nich sa nachádzala otázka i hádanka s miestom výskytu ďalšej nápovedy. Úspešným vyriešením všetkých desiatich úloh získali “lovkyne” 10-miestny kód, telefónne číslo, na ktoré museli zavolať. Ozval sa im jeden príjemný anglický gentleman. Počas rozhovoru im prezradil, kde majú poklad hľadať. Keďže naše dievčatá sú veľmi šikovné, k cieľu sa úspešne prebojovali a domov si odniesli výhru v podobe malých sladkostí i školských potrieb. Truhlica však ukrývala aj niečo nehmotné – citát o jednom z najväčších pokladov, ktorým sú naši priatelia.

Táto aktivita nepreverila iba jazykovú stránku študentiek, ale aj ich tímovú spoluprácu a bežecké schopnosti. Príjemne strávený čas v prírode by sme si radi zopakovali, možností je veru veľa…