Slovenské technické múzeum v Košiciach

Dňa 8. októbra sa trieda II.BP zúčastnila odbornej exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach spolu so svojou triednou učiteľkou Ing. Magdalénou Korčekovou.

Zobudili sme sa do mrazivého rána. Veľmi sme sa potešili, keď sme nastúpili do vykúreného vlaku. Cesta ubehla veľmi rýchlo, niektorí aj driemali. Keď sme prechádzali okolo Tatier, spať sme už nedokázali. Obdivovali sme majestátne končiare Tatier, ktoré boli nádherne „pocukrované“ prvým tohtoročným snehom.

Do Košíc sme dorazili bez prekvapivo veľkého meškania. Do cieľa našej cesty – Slovenského technického múzea sme sa presunuli peši.

Exkurzia sa začala vo Vedecko-technickom centre, kde sú vystavené interaktívne exponáty. Zábavno-náučnou formou prezentujú základy vedy a techniky. Žiaci si vyskúšali rôzne hlavolamy, pozorovali fyzikálne javy. Boli natoľko zaujatí, že si ani neuvedomili, ako rýchlo uplynul čas, ktorý bol pre nich vymedzený.

Následne sme sa presunuli do priestorov expozície vývoja písacích strojov. Žiaci prejavili veľký záujem aj vďaka vyučovaciemu predmetu, kde sa na nich učia písať. V múzeu si mohli vyskúšať písanie na strojoch, ktoré sa už v dnešnej dobe považujú za historické. Nebolo to pre nich práve najľahšie, ale nie je to jednoduché ani na tých školských.

Potešila nás aj skutočnosť, že k vývoju písacích strojov prispeli svojím dielom aj niektorí slovenskí vedci a vynálezcovia, aj keď v porovnaní s celosvetovým vývojom je podiel Slovenska malý, avšak o to významnejší. U nás sa zrodil jeden z prvých písacích strojov pre slepcov, ktorý zostrojil bratislavský rodák J. W. Kempelen.

Čas odchodu vlaku sa blížil, preto sme sa opäť chôdzou presunuli na železničnú stanicu. Cestou sme sa nakrátko zastavili pri spievajúcej fontáne, Štátnom divadle a národnej kultúrnej pamiatke Dóme sv. Alžbety. Unavení, plní zážitkov sme sa usadili a šťastlivo docestovali do Žiliny.