Školské kolo v BEDMINTONE

V stredu 23.10.2019 sa v  našej škole uskutočnilo školské kolo v bedmintone,  ktorého sa mohli zúčastniť všetci žiaci. O tento druh šport bol veľký záujem zo strany žiakov.

Prihlásilo sa 37 žiakov. Priestor dostali chlapci i dievčatá. Hralo sa vyraďovacím systémom a traja najlepší spomedzi dievčat a chlapcov postúpili a budú reprezentovať našu školu na Majstrovstvách okresu v bedmintone, ktoré organizuje Okresný úrad – odbor školstva v Žiline.

V semifinálových kolách už bola rivalita medzi žiakmi veľká a po niektorých dramatických zápasoch boli výsledky nasledovné:

 Žiaci:

  1. miesto – Ján Podkrivacký (II.AN)
  2. miesto – Michal  Mikušík (II.AN)
  3. miesto – Peter Tomo (I.AP)

Žiačky:

  1. miesto – Katarína Cerchlanová (IV.BP)
  2. miesto – Ema Eichlerová (I.AP)
  3. miesto – Klaudia Vranová (III.BP)

Všetkým súťažiacim ďakujeme za boj a skvelé výkony. Víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov pri reprezentácii našej školy na Majstrovstvách okresu v bedmintone.

PaedDr. Monika Milučká

Mgr. Jana Dutková