Šachová súťaž

Šach je skvelá hra, ktorú by mal ovládať každý z nás, je určená pre dvoch hráčov. Vieme, že preveruje a rozširuje strategické myslenie, šikovnosť, sústredenie a celkové schopnosti hráča, rozvíja logiku, cvičí pamäť. Pomocou šachu si môžeme rozširovať svoje vedomosti a zručnosti, ale je to aj istý druh oddychu. Táto hra možno nie je fyzicky náročná, pokiaľ nie ste profesionálny šachista, ale aj napriek tomu má prvky športu.

Dňa 01. 10. 2019 si aj naši žiaci v školskom kole šachovej súťaže precvičili všetky spomínané vlastnosti šachu i svoju fantáziu.

Najlepšie to  „pálilo“ žiakom:

1. Nine Morongovej – I.BP                

2. Adamovi Jarottovi – II.AP  

3. Lukášovi Maslákovi – II.BM        

Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii.