Návšteva TIK Žilina

Dňa 1. 10. 2019 sa trieda III. BP,  študijný odbor dopravná akadémia, v rámci predmetov Cestovný ruch a doprava,  Podnikanie v cestovnom ruchu zúčastnila spolu s vyučujúcimi Ing. Janou Kostolnou a Mgr. Paulou Panákovou odbornej exkurzie v TIK Žilina.

Pracovníčka TIK zoznámila študentov s činnosťou TIK, ako je poskytovanie bezplatných informácií o kultúrnych pamiatkach, prírodných atraktivitách, kultúrnych a športových podujatiach. Potom sme si prezreli Žilinu zo  46 metrov vysokej renesančnej zvonice, Burianovej veže, z ktorej sa pred nami odkryl  nádherný výhľad nielen na centrum mesta, ale aj na malebnú panorámu okolia Žiliny. Naša exkurzia pokračovala prehliadkou pamiatok centra mesta, dievčatá prevzali úlohu sprievodcov cestovného ruchu a navzájom sa informovali o historických objektoch centra mesta, ktorými sú Katedrála Najsvätejšej Trojice, Radnica mesta Žilina, Mariánske námestie, Mestské divadlo Žilina a ďalšie historické pamiatky mesta.

K celkovej pohode počas poznávacej  kultúrno-historickej exkurzie prispelo i príjemné jesenné počasie, ktoré bolo naším príjemným spoločníkom.

Ing. Jana Kostolná

Mgr. Paula Panáková