Divadelné predstavenie A je tu zas

V piatok 18. októbra 2019 si študenti III.BP spolu so svojou triednou učiteľkou Mgr. A. Pikorovou vychutnali divadelnú adaptáciu satirického románu s kontroverzným námetom A je tu zas.

Nemecký autor Timur Vermes oživil postavu Adolfa Hitlera. Očami a komentármi vodcu Tretej ríše kritizuje súčasnú spoločnosť. Humorným spôsobom prostredníctvom sociálnych médií odkrýva politické zlo. Napriek tomu, že hlavná postava pôsobí komicky, na javisku stojí človek, ktorý si za každým svojím rozhodnutím stojí tak, ako ho vykonal v minulosti. Priznaná absurdita príbehu oživeného Adolfa Hitlera paradoxne odhaľuje moc masových médií a ich skresľovanie reality.

Expresívne výrazy i využitie moderných technológií vtiahlo do deja všetkých mladých divákov, divadelné spracovanie i herecké výkony ocenili veľkým potleskom.