Strečniansky hrad zahalený v angličtine

Európsky deň jazykov nám opäť priniesol príležitosť opustiť školské lavice a zažiť výnimočný deň. Hlinkovo námestie sa v ranných hodinách premenilo na pátracie územie. Skupinky študentov II.BP hľadali schované indície, aby mohli správne vyplniť pripravenú tajničku, ktorá bola zameraná na slovnú zásobu stredovekého obdobia. Vyučujúca anglického jazyka Mgr. A. Pikorová odmenila prvých úspešných riešiteľov jednotkami.

Po tejto aktivite sme sa presunuli do Strečna vychutnať si čaro slovenského hradu v anglickom jazyku. Prehliadka prístupných častí hradu bola pre nás veľmi pútavá. Rozšírili sme si slovnú zásobu, vychutnali výhľady i atmosféru, ktorú toto miesto ponúka. V dedinke pod hradom sme si oddýchli a plní príjemných zážitkov sme sa vrátili späť.

Veríme, že aj budúci školský rok prinesie podobnú skúsenosť z ďalšieho kúta Slovenska.