9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia

  1. septembra si na Slovensku pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý odkazuje na konkrétnu udalosť –  prijatie tzv. Židovského kódexu v roku 1941. Pojem holokaust sa používa na označenie systematického vyvražďovania európskeho židovstva v rokoch 1933-1945.

9. septembra 2019  sa v Mestskom úrade v  Žiline konala prednáška na tému HOLOKAUST , ktorej sa zúčastnili žiaci II.BM s PaedDr.Daubnerovou.

Po úvodnom slove si prítomní pozreli dva krátke filmy o ľuďoch, ktorí prežili útrapy koncentračného tábora. Jedným z nich bol MUDr. Ján Hanák  zo Žiliny, ktorý ako deväťročný väzeň koncentračného tábora prežil holokaust.

Potom nasledovala prednáška  autora kníh o holokauste Petra  Frankla, ktorý je autorom viacerých beletristických i odborných publikácií, zameraných predovšetkým na históriu Židov na
Slovensku (knihy Židia v Žiline, Spánok prebudených, Hlupáci, Byť Židom a iné).

Pri svojej tvorbe vychádza z historických faktov, na ktorých stavia svoje príťažlivé a emotívne príbehy so silnými posolstvami. Spolu s bratom Pavlom získali za knihu Židia v Žiline Prémiu Literárneho
fondu za rok 2009.

Po prednáške navštívili žiaci Múzeum židovskej kultúry v Žiline. Expozícia múzea je umiestnená v budove bývalej ortodoxnej synagógy, ktorá sa aj v súčasnosti využíva na duchovné účely.

V histórii je veľa udalostí, na ktoré nesmieme  zabudnúť. Priniesli veľa utrpenia, bolesti a smútku. Jednou z nich je aj holokaust.