SLOVENSKO – KRAJINA V SRDCI EURÓPY

Naša škola sa v tomto školskom roku 2018/2019 prvýkrát zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže základných, stredných a umeleckých škôl s medzinárodnou účasťou  Slovensko – krajina v srdci Európy. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo školstva SR v spolupráci so Strednou umeleckou školu scénického výtvarníctva v  Bratislave.  Súťaž má viacero kategórií a tém.

Tento rok je súťaž venovaná veľkej osobnosti slovenského národa – Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Motto súťaže znie: „Prebijem sa, lebo sa prebiť chcem.“ Naši žiaci Filip Helt z III.BP triedy a Peter Svoboda z II.AU triedy budú svojimi prácami reprezentovať našu školu v tretej kategórii, ktorá je určená pre žiakov od 16- do 19 rokov  na tému. „ Odkiaľ pochádzam, kto som , kam idem.“

Žiaci si najskôr museli preštudovať životopis M.R.Štefánika, aby sa rozhodli, čo budú na  danú tému kresliť.  Vyhodnotenie a prehliadka víťazných prác sa bude konať v októbri 2019.

Držíme našim chlapcom palce a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.