Školský výlet Trenčiansky hrad

Dňa 17. júna 2019  sa žiaci I.BP triedy spolu s triednou  učiteľkou Ing. Magdalénou Korčekovou  zúčastnili školského výletu, ktorého cieľom bola návšteva Trenčianskeho hradu v Trenčíne. Hrad sa stal v roku 1953 národnou kultúrnou pamiatkou.

Vznik hradu sa datuje do obdobia 11. storočia. V priebehu stáročí hrad patril uhorským kráľom i najvýznamnejším šľachtickým rodom.  Koncom 13. storočia ho získal Matúš Čák Trenčiansky a vytvoril si z neho sídelný hrad . Po jeho smrti sa vlastníkmi hradu stali viacerí uhorskí panovníci – Ľudovít I. Veľký, Žigmund Luxemburský či šľachtic Štefan Zápoľský.

Spolu so sprievodcom  sme prešli  dvomi okruhmi hradu – okruhom A a B. Navštívili sme súbor palácov, Matúšovu vežu, Delovú baštu, hladomorňu i najznámejšiu Studňu lásky, s ktorou je spojený príbeh Omara a Fatimy.

Výlet sa nám všetkým veľmi páčil, počasie nám prialo  a veríme, že v poznávaní našej histórie budeme pokračovať.