Školský výlet II. BM

Dňa 24. 06. 2019 sa žiaci II. BM triedy s pedagogickým dozorom PeadDr. Ľubomírom Galbavým, PhD., MBA a  Mgr. Ferdinandom Papajom zúčastnili koncoročného výletu.

Školský výlet smeroval k vodnému dielu Žilina. Počas horúceho dňa niektorí zo žiakov išli na svojich bicykloch a kolobežkách a ostatní sme sa presúvali pešo až k reštaurácii Pizzéria La Rose. Po občerstvení na terase v pizzérii sme sa spoločne presunuli do centra mesta a rozlúčili sa.