Školský výlet – I.AM

Dňa 25.06.2019 sa stala obec Višňové ideálnym výletným miestom pre nás – I.AM a triednu učiteľku Mgr. Janku Dutkovú. V lone čarokrásnej prírody sme strávili príjemné dopoludnie, či už opekačkou alebo hraním futbalu.

Samozrejme, využili sme aj ekologické poznatky správania sa v prírode. Po opekaní sme celý priestor vyčistili a vyzbierali odpadky po nedisciplinovaných turistických návštevníkoch.

Príroda – Zem živiteľka nám nie je cudzia! Aj naše správanie k nej ovplyvní život budúcich generácií.