Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Dňa 18.6.2019  žiaci III.BM triedy pod vedením triednej učiteľky  Mgr. Janky Moravčíkovej navštívili Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach. Táto expozícia je spoločným dielom Považského múzea a nadšencov historických motocyklov – Slovenského Ariel klubu.

Nachádza sa v priestoroch budovy železničnej zastávky v Rajeckých Tepliciach. Múzeum má  expozíciu s názvom „ Z dejín dopravy na Slovensku“, ktorá sa skladá z 3 častí: 1.časť  –  STARŠIE DEJINY DOPRAVY– v tejto časti sa žiaci pomocou dobových obrazových diel , ale aj trojrozmerných exponátov oboznámili o cestnej a vodnej doprave od najstarších čias po 20. storočie. 2. časť –  ŽELEZNIČNÁ – je časť zameraná na stručný prehľad vývoja železničnej dopravy na Slovensku, ale najmä na modely železničných vozidiel. Tejto časti dominuje koľajisko v mierke 1:87 zachytávajúce v zjednodušenej podobe železničný uzol v 20. rokoch 20. storočia. 3.časť  –  EXPOZÍCIA MOTOCYKLOV-  tu mali žiaci možnosť vidieť historické motocykle . V prvej  miestnosti sa nachádzajú motocykle značky Ariel, a v druhej  miestnosti sú vystavené československé motocykle, vrátane najstarších motocyklov Jawa a unikátom sú slovenské motocykle Penta vyrábané po roku 1990 v Kysuckom Novom Meste.

Po prehliadke múzea sme si išli spolu prezrieť toto krásne kúpeľné mestečko a potom sme sa trocha zrelaxovali v miestnom parku. Po dobrej zmrzline sme sa pobrali na  železničnú stanicu a „Ančou“ naspäť do  Žiliny.

Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a tak sme sa v Žiline zo stanice všetci pobrali spokojní do svojich domovov.