Exkurzia Vodné dielo Žilina

Dňa 10. 06. 2019 sa žiaci I.AM odbor mechanik elektrotechnik a II.BM odbor autotronik s pedagogickým dozorom Mgr. Jankou Dutkovou a  Ing. Ľudmilou Hrbáňovou zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na prehliadku Vodného diela Žilina.

Vodné dielo Žilina je postavené v tesnej blízkosti mesta Žilina. Výstavba Vodného diela Žilina sa začala dňa 4. 10. 1994 a stavba bola uvedená do prevádzky v roku 1998.

Vodné dielo Žilina je vybudované hlavne na výrobu elektrickej energie a zásobovanie priemyselných podnikov v Žiline technologickou vodou. Hĺbka vody sa pohybuje okolo 2 m pri vtoku Váhu do nádrže, 10 m v strede, pri moste pre peších, medzi obcami Mojš a Mojšová Lúčka, cca 18 m pri hati v Žiline. Správcom i prevádzkovateľom celého diela je Vodohospodárska výstavba Bratislava, š.p.            

Vodné dielo Žilina sa stalo taktiež obľúbeným rekreačným miestom Žiliny. Má dobrú prístupnosť, či už automobilom alebo mestskou hromadnou dopravou. Na pravej strane nádrže sa nachádza parkovisko pre návštevníkov.  Tí, ktorí majú záujem vidieť Vodné dielo Žilina s vyššie položeného pohľadu, môžu využiť vybudovanú  vyhliadku na Šibeniciach.

Na úvod prehliadky sme boli oboznámení s bezpečnosťoua následne sme videli vnútorné priestory – turbíny, kde nás zaujal odborný výklad, oboznámili sme sa s riadiacim strediskom – velínom, kde pracovníci vodného diela prostredníctvom počítačov sledujú jednotlivé údaje pre jeho činnosť.

Exkurzia bola poučná a odniesli sme si veľa cenných poznatkov. Ďakujeme VD Žilina!