Exkurzia Varico s.r.o. – prášková lakovňa, Žilina

Dňa 22. mája 2019 sa trieda III.AU zúčastnila odbornej exkurzie v podniku „Varico“s.r.o. Žilina – prášková lakovňa, ktorá sa zaoberá povrchovou úpravou kovových predmetov rôzneho tvaru i veľkosti. Povrch je upravovaný práškovou náterovou látkou.

Ing. Jozef Matula nás na začiatku exkurzie oboznámil s históriou vzniku tejto lakovne a potom nám ukázal celý objekt.

Začali sme v očisťovacej a odmasťovacej časti, prešli do priestorov fosfatizácie a skončili sme v priestoroch, kde sa elektrostaticky nanášala prášková farba na kovové predmety (v čase našej exkurzie to boli kovové konštrukcie a plechové pásy) a tie sa následne vypaľovali v špeciálnych kabínach.

P. Matula nám odborne vysvetlil jednotlivé technologické procesy a odpovedal na otázky  žiakov.

Posledná časť exkurzie bola v kancelárii prijímacieho technika, ktorý nám ukázal vzorkovnice rôzneho vzhľadu i štruktúry povrchu. Niekoľko nových vzoriek sme dostali ako učebnú pomôcku.