DANUBIUS HEALTH SPA RESORT THERMIA A ESPLANADE – Piešťany

Dňa 03. 05. 2019 sa žiaci II.BP a III. BP spolu s pedagogickým dozorom  Mgr. Annou Medviďovou Ing. Janou Kostolnou zúčastnili odbornej exkurzie – prehliadky päťhviezdičkového hotelového komplexu Danubius Health Spa Resort Thermia Palace,  štvorhviezdičkového hotela Esplanade a Kúpeľného  komplexu Irma Health Spa.

Oba hotely sú situované v malebnom prostredí kúpeľného ostrova. Renovovaný secesný skvost Thermia Palace, postavený v roku 1912, je priamo spojený s kúpeľným domom Irma Health Spa s unikátnym bahniskom a zrkadliskom, ponúka viac ako 60 liečebných procedúr. Históriu, zaujímavosti Piešťan, kúpeľné hotely, kúpeľné domy, liečebné procedúry si mohli študenti  pozrieť na videu.

Exkurzia pokračovala prehliadkou hotelov. V oboch hoteloch sme obdivovali rôzne druhy ponúkaných izieb ako izbu Komfort, Premium, Deluxe, apartmán i prezidentský apartmán, reštaurácie –  Grand Restaurant, Salón Hubertus, Café Alexander, Orchidea, Rosa, Calla, kongresové sály a balneoterapeutické centrum.

Komplexom nás sprevádzali manažérky pre styk s verejnosťou pani Freivaldová a pani Michalková, ktoré nám poskytli mnohé zaujímavé informácie o hoteli, jeho histórii a súčasnosti. Žiaci sa zapájali do diskusie, pýtali sa na rôzne zaujímavosti súvisiace s hotelom. Získané informácie sú pre študentov obohatením odborných vedomostí nielen z teoretického, ale predovšetkým z praktického hľadiska pri zabezpečovaní kúpeľných, ubytovacích, stravovacích, kongresových a doplnkových služieb hotelového zariadenia.

Ďakujeme žiakom za dochvíľnosť, príkladné správanie a vzornú reprezentáciu školy.