TVORIVÉ PÍSANIE

Marec – mesiac knihy. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, tvorivosti a kreativity v písaní.

19. marec bol pre našich študentov dňom tvorivého písania. Vo všetkých prácach dominovala fantázia a kreativita. Študenti využívali rôzne metódy, formy a techniky písania – kaligram, anagram, tvorenie textu s určitými slovami, pantomimické stvárnenie frazeologizmov.

Práce boli veľmi zaujímavé, prekvapivé, študenti nadšení svojimi originálnymi dielami. Pedagógovia – Mgr. Bučková, Mgr. Černeková, Mgr. Ujháziová boli prekvapení úžasnými tvorivými prácami žiakov. Niektorí z nich sú naozaj „ umelecké talenty“, ktoré treba rozvíjať.

Všetkým študentom ďakujeme za príjemné prežitie „ tvorivého dňa“ a prajeme veľa elánu v ďalšej tvorivosti.