Oblastné kolo súťaže „ Autoopravár Junior 2019“

Dňa 18. marca 2019 sa konalo oblastné kolo súťaže  Autoopravár Junior 2019 v Košiciach, v spoločnosti Tempus Car, odbor autoopravár – lakovník.

Našu školu reprezentovali 3 žiaci z III.AU – Nikolas Keppert, Tomáš Pohančeník a Peter Weiss, ktorí postúpili zo školského kola. Súťaž pozostávala z troch častí – teoretickej, poznávacej a praktickej.

Najprv všetci absolvovali online test, kde si preverili teoretické vedomosti. V poznávacej časti mali pomenovať pomôcky, ktoré boli rozložené na stoloch. V praktickej časti mali v zrýchlenej forme uskutočniť maskovanie dverí, leštenie časti vozidla a nakoniec striekanie vodou riediteľnou farbou.

Na záver vyhodnotili prvých troch súťažiacich, kde naši žiaci nefigurovali a ostatné umiestnenia neuviedli.

Zdenko Majerík