Najlepší autolakovník školy

Dňa 27. 02. 2019 sa konala súťaž o titul „Najlepší autolakovník školy“. Súťaže sa zúčastnili žiaci  tretieho ročníka učebného odboru autoopravár – lakovník z III.AU .

Žiaci súťažili v dvoch disciplínach:

  1. vedomostná časť, kde každý žiak preukázal svoje vedomosti vypracovaním pasívneho testu s počtom otázok 60.
  2. poznávacia časť, kde žiaci mali zadané dve úlohy. V prvom zadaní mali k jednotlivým predpísaným procesom vypísať náradie, pomôcky a materiál, ktorý k danému procesu potrebujú. V druhom zadaní mali napísať stručný technologický postup prípravy vozidla na striekanie plniča alebo na striekanie vrchného náteru a transparentného laku.

Náradie, pomôcky a materiál mali rozložené na stoloch, z ktorých si vyberali

  1. miesto Tomáš Pohančeník
  2. miesto Nikolas Keppert
  3. miesto Erik Kantorík

Víťazom srdečne gratulujeme a veríme, že svoje vedomosti a zručnosti preukážu na krajskom kole „ Autoopravár Junior“ v Košiciach.