,,Do športu sa zapájajú aj žiaci z našej školy´´

Dňa 30. 01. 2019 sa v  Spojenej škole, Rosinská cesta 4 Žilina a v SOŠ dopravnej Rosinská cesta 2 v Žiline uskutočnili Majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiakov a žiačok SŠ, ktoré vyhlásilo MŠ SR.

V mesiaci február sa uskutočnili ďalšie športové podujatia a to 14. 02. 2009 Majstrovstvá okresu v basketbale chlapcov SŠ , 15. 02. 2019 Majstrovstvá okresu v basketbale dievčat SŠ a dňa 21. 02. 2019 Majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov SŠ. Všetkých uvedených športových súťaží sa zúčastnili aj žiaci našej školy.