Um, zručnosť a snaha ukázať, čo dokážem

Školské dielne Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline 5. februára 2019 boli miestom, kde sa stretli víťazi okresného kola Technickej olympiády z regiónov Turiec, Horné Považie, Kysuce, Liptov a Orava, aby si „zmerali“  nielen svoje vedomosti, ale aj praktické zručnosti v rámci 9. ročníka krajského  kola Technickej olympiády, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačne túto akciu zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, školy a školské zariadenia, v rámci  žilinského okresu v spolupráci s Okresným úradom Žilina a našou školou.

Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií:

  • Kategória A: žiaci a 9. ročníka ZŠ – súťaž dvojíc. Tejto kategórie sa zúčastnilo 6 družstiev (12 žiakov).
  • Kategória B: žiaci – 7. ročníka ZŠ – súťaž jednotlivcov. Tejto kategórie sa zúčastnilo 6 žiakov.

V prvej časti súťaže všetci žiaci absolvovali 30 minútový test, v ktorom si mohli overiť svoje teoretické vedomosti. Po ňom sa premiestnili do dielní, kde 90 minút prakticky prezentovali svoju šikovnosť, presnosť a estetické vnímanie pri tvorbe výsledného produktu.

Žiaci kategórie A podľa technického výkresu zhotovovali snímač smeru vetra, pre žiakov kategórie B bolo pripravené tiež zaujímavé zadaniezhotovenie dreveného lampáša.

 Na celý priebeh tejto súťaže dozerala krajská komisia technickej olympiády a odborná porota, ktorej predsedom bol PaedDr. Jozef Zanovit – riaditeľ Spojenej školy Martin.

Krajská komisia Tech. olympiády

Výrobky v kategórií A

Výrobky v kategórií B

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a snahu popasovať sa s určitou výzvou. Víťazom srdečne blahoželáme.

Víťaznej dvojici kategórie A (súťaž dvojíc): Kubica Tomáš, Jarabica Ján (ZŠ s MŠ Podzávoz, Čadca), ktorá postupuje do celoslovenského kola TO, prajeme veľa úspechov pri prezentovaní Žilinského kraja.

 Celá galéria z podujatia