Školská súťaž v programovaní robotov

Dňa 15. februára 2019 sa uskutočnila v našej škole školská súťaž v programovaní robotov. Úlohou žiakov bolo naprogramovať robota pre zvládnutie prekážky, prehratie hudby a jednoduchej voľnej činnosti. Súťaž bola zameraná na zoznámenie sa s programovaním robota Edison a overenie si zručností zvládanie jednoduchých príkazov a činností pri jeho programovaní.Naši žiaci si mohli pozrieť a odskúšať aj ďalšie stavebnice robotov: robotické rameno, Robo-51, Yrobot. Súťaže sa zúčastnili žiaci z I. – III. ročníkov odboru: Mechanik elektrotechnik a Autotronik.

Na 1. mieste sa umiestnil Jozef Kmeť z III.BM, na 2. mieste Lukáš Kmeť z III.AM a na 3. mieste Luboš Jánošík z III.BM triedy.

Víťazom gratulujeme!