Občianstvo a ľudskosť

Dňa 13. 12. 2018 bol náš žiak a Váš spolužiak Timotej Krivko ocenený Radou mládeže za aktívne občianstvo a ľudskosť. Ocenenie prijal od predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej.

Spolu so svojím kamarátom zachránil život priateľovi, ktorý dostal epileptický záchvat a spadol na koľajnice na železničnej stanici Nezbudská Lúčka – Strečno.

Timotej neváhal a riskoval svoj vlastný život, aby mu poskytol prvú pomoc.

Som rada, že aj spomedzi našich žiakov sa nájde niekto, kto vykoná hrdinský čin, prejaví skutočné priateľstvo a ľudskosť. 

Skutok, ktorý Timotej vykonal, by mal byť vzorom pre vás všetkých. Nemali by ste sa báť prejaviť city, porozumenie, spolupatričnosť a pomoc priateľom i všetkým, ktorí to v danej chvíli naozaj potrebujú.

Za tento čin bola Timotejovi udelená pochvala riaditeľkou školy.