LYŽIARSKY VÝCVIK

Ako býva každoročnou tradíciou v tomto zimnom období, opäť sme sa zúčastnili so žiakmi I. ročníka lyžiarskeho kurzu, ktorý je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl ako kurz pohybových aktivít v prírode, a ktorý zároveň prispieva k upevneniu kolektívu, zvyšuje pohybovú zdatnosť, disciplinovanosť, samostatnosť a  hygienické návyky.

Rok sa s rokom stretol a my sme sa vrátili na Oravu,  do už známeho  lyžiarskeho  strediska  SKI Brezovica. Dokonca sme boli ubytovaní v rovnakom ubytovacom zariadení ako  pred dvoma rokmi. Lyžiarsky kurz sa uskutočnil v dvoch turnusoch. Prvý termín bol od 04.02. – 08.02.2019 a druhý od 11.02. – 15.02.2019. Kurzu sa zúčastnilo 53 žiakov, pod vedením PaedDr. Moniky Milučkej a inštruktorov lyžovania a snowboardingu  Mgr. Ferdinanda  Papaja, RNDr. Márie Baníkovej a Ing. Dagmar Valentovej.

V oboch turnusoch výcvikového kurzu sme boli ubytovaní  v krásnom prostredí hotela Garden Hotel & Resort – Oravský Háj, vzdialenom 2 km od lyžiarskeho strediska SKI Brezovica, v ktorom mohli žiaci počas celého pobytu využívať wellness centrum, zahrať si stolný tenis, stolný futbal či biliard. Počas celého dvojtýždňového pobytu nám počasie prialo a žiaci si mohli vychutnať nádhernú lyžovačku na zasneženej a dobre upravenej zjazdovke. Tí, ktorí sa na kurze prvýkrát oboznámili s týmto športom, získali základy lyžovania, ktoré si počas kurzu už len zdokonaľovali. V posledný deň nášho pobytu boli pre lyžiarov ako i snowboardistov zorganizované preteky v slalome, kde si žiaci mohli zmerať svoje sily a prvé tri pódiové umiestnenia boli ocenené vecnými cenami.

Lyžiarsky kurz prebiehal podľa výcvikového plánu, žiaci si osvojili základy lyžovania a snowboardingu a naďalej môžu svoje schopnosti rozvíjať rekreačným športovaním.

Touto cestou by som tiež chcela poďakovať a zároveň udeliť mimoriadnu pochvalu RŠ žiakom I.BM triedy – Petrovi Dupkalovi, Rudolfovi Dúbravkovi, Andrejovi  Jackovi,  Milanovi Jakúbekovi, Dávidovi Majchrákovi, Lukášovi Maslákovi, Tomášovi Molnárovi a Samuelovi Vavrovi za pomoc žiakovi zo Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave, ktorá sa zúčastnila lyžiarskeho výcviku v rovnakom termíne ako my. Chlapec spomínanej školy sa v zlom psychickom stave stratil na lyžiach v lese a naši žiaci bez zaváhania pomohli pani učiteľkám ZŠ pri jeho hľadaní, čo sa im nakoniec aj podarilo.

 Vyhodnotenie pretekov v I. turnuse:

Lyže dievčatá:                                                                        Lyže chlapci:

  1. miesto: Gáborová Monika (I.BP)                                1. miesto: Jarotta Adam (I.AP)
  2. miesto: Vlhová Nina (I.AP)                                          2. miesto: Ihnát Richard (I.AP)
  3. miesto: Slížová Veronika (I.BP)                                  3. miesto: Balala Branislav (I.BP)

Vyhodnotenie pretekov v II. turnuse:

Lyže:                                                                                       Snowboard:

  1. miesto: Ďuriník Denis (I.BM)                                     1. miesto: Sivoň Marek (I.AM)
  2. miesto: Hubočáni Adam (I.AM)                                 2. miesto: Maslák Lukáš (I.BM)
  3. miesto: Bohiník Matej (I.AM)                                     3. miesto: Majchrák Dávid (I.BM)