Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

Písanie na počítači a úprava textu na počítači

V priebehu mesiacov december a január sa uskutočnila v našej škole súťaž vo Wordprocessingu.

Súťažiaci museli využiť funkcie svojich textových editorov (napr. niektorú verziu textového editora MS Word) a pretvoriť predložené súbory profesionálnym spôsobom tak, aby v čo najkratšom čase správne vykonali všetky úlohy, ktoré im stanovili vytlačené zadania.

Jednoznačným víťazom sa stal Filip Helt z III.BP triedy, ktorý bol jediným úspešným riešiteľom. Súťaže sa zúčastnili žiaci  z tried III.AP, III.BP a  III.AM.

Dovoľujeme si Vás pozvať na krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií   na počítači, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14. februára 2019 v priestoroch Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline.

Program súťaže:

 1. Prezentácia, rozpísanie                                                     8.00 h – 9.00 h
 2. Porada súťažnej komisie a sprevádzajúcich učiteľov  8.45 h
 3. Slávnostné otvorenie súťaže                                             9.15 h
 4. Začiatok súťaže v písaní na počítači                                9.30 h
 5. Začiatok súťaže v úprave textu na počítači, wordprocessing      10.15 h
 6. Oprava prác, program pre žiakov                                  10.45 h
 7. Obed                                                                                    12.30 h
 8. Vyhodnotenie súťaže                                                        14.00 h

Podľa Súťažného poriadku súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači môžu žiaci súťažiť v nasledovných disciplínach:

 1. Písanie na počítači
 2. Úprava textu na počítači (UTX)
 3. Wordprocessing

Každý súťažiaci má právo  priniesť si na súťaž vlastnú klávesnicu, počítač alebo notebook. V prípade, že súťažiaci túto možnosť využije, žiadame Vás, aby ste to uviedli v prihláške na súťaž spolu s informáciou, v akej verzii bude súťažiť (Word 2010, 2013 a pod.). V súťažných priestoroch sa súťažiacim zakazuje používať USB kľúč. Pri účasti neplnoletého žiaka je potrebný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka.