Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Na počesť spisovateľa P. O. Hviezdoslava sa každoročne, na všetkých stupňoch základných a stredných škôl, koná recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Víťazi školských kôl postupujú do okresných, krajských a celoslovenských kôl.

V posledný januárový deň sa stretli v priestoroch učebne SJL  nádejní recitátori a milovníci umeleckého slova  na  školskom  kole tejto súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy.

Odborná komisia zložená z  vyučujúcich – Mgr. Zuzana Bučková,  Mgr. Marta Ujháziová  a Mgr. Katarína Kyklošová  hodnotila študentov študijných odborov v troch kategóriách: prednes poézie, prednes  prózy a prednes vlastnej tvorby.

 Ocenenie získali nasledovní recitátori:

1.kategória – prednes poézie:

  1. miesto: Rebeka Haluzová – I. BP
  2. miesto: Aneta Matysová – II. BP
  3. miesto: Lukáš Makuka – III. BP 

2.kategória – prednes prózy:

  1. miesto: neudelené
  2. miesto: Dominik Hurka – I. AP, Patrik Ďurajka – I. AM
  3. miesto: Viktória Vôstiková – I. AP

3.kategória – prednes vlastnej tvorby:

  1. miesto: Rebeka Haluzová – I.BP, Emma Hvorečná – II.B

Všetkým zúčastneným a víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme. Do okresného kola postupuje víťazka I. kategórie – Rebeka Haluzová  z I. BP.