Stredoškolský podnikateľský zámer – 5. ročník

Dňa 17. decembra 2018  sa uskutočnil 5. ročník súťaže o najlepší stredoškolský podnikateľský zámer. V tento deň žiaci 3. ročníkov študijných odborov prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia obhajovali svoje podnikateľské zámery.

Do súťaže bolo prihlásených 15 študentov, ktorí obhajovali svoje projekty: Daniel Kučera, Lukáš Šuška, Radovan Vršanský, Adrián Greguš, Stanislav Martinka, Filip Stranianek, Adriána Pagáčová, Lívia Paprčiaková, Alexandra Ragačová z III.AP triedy a Marek Neuman, Timotej Pustaj, Marika Maliková, Miriam Valčuhová, Žaneta Šantová a Natália Valčuhová III.BP triedy.

Odborná komisia pracovala v zložení vyučujúcich ekonomických predmetov,  Ing. Jana Kostolná, Ing. Martina Čelková a  vypočula si študentské podnikateľské zámery  na rôzne témy z oblasti chovu domácich zvierat, internetového nákupu a predaja vstupeniek, ubytovacích služieb, športového obchodu, reštauračných služieb a kozmetických a masérskych služieb.

Komisia hodnotila projekty podľa kritérií:

  • originalita
  • realizovateľnosť
  • trhové šance a udržateľnosť
  • inovačný potenciál zámeru
  • kvalita spracovania podnikateľského zámeru

Do súťaže „Stredoškolský podnikateľský zámer“, ktorej organizátorom je Žilinský samosprávny kraj postupujú dve práce autorov: Adrián Greguš, Stanislav Martinka, Filip Stranianek z III.AP, Marika Maliková a Miriam Valčuhová z III. BP triedy.