Predvianočný čas v ŠI (Advent, vianočná výzdoba, Mikuláš, vianočné stretnutie)

Štyri nedele pred Vianocami sú známe ako adventné nedele a príslušné obdobie v kalendári je označované ako adventné obdobie

Neodmysliteľne k nemu patrí adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ. Tento zvyk patriaci skôr do mestského prostredia, ktorého pôvod je v krajinách hovoriacich germánskymi jazykmi, sme si pripomenuli aj my v školskom internáte.

            Sedem žiakov ubytovaných v ŠI pod vedením vychovávateľky využili novembrové popoludnia a vytvorili 5 adventných vencov, ktorými si skrášlili svoje izby a pripomenuli  blížiace sa Vianoce aj takouto predvianočnou adventnou výzdobou. Plamienok na prvej adventnej svieci, ktorý zažiaril v nedeľu 2. decembra nielen privítal žiakov na internáte po ich príchode z domovov, ale aj spríjemnil zimný večer.

            Prvý decembrový týždeň v ŠI patril šikovným rukám ubytovaných žiakov a vychovávateliek internátu, ktorí ho spoločne vyzdobili a navodili príjemnú vianočnú atmosféru. Ukážky našej vianočnej výzdoby si môžete pozrieť na priložených fotografiách.

            Dávať a nečakať dar, taký je hlavný zmysel sviatku svätého Mikuláša, ktorý pripadá na 6. decembra. Už aj na Slovensku sa udomácnil alebo premenoval Mikuláš na modernejšieho Santa Clausa. Je to však vymyslená postavička, ktorú presadila skvelým marketingom spoločnosť Coca-cola. Preto je veľký, tučný a vždy v červenom a symbolizuje Vianoce. Aj v našom školskom internáte sme si pripomenuli sviatok sv. Mikuláša, ktorého zastupoval Alf, pretože Mikuláš mal toho veľa a nestihol prísť do nášho internátu. Spolu s Alfom prišli čert aj anjel, ktorí rozdali ubytovaným žiakom sladkosti za pesničku, alebo básničku.

            Vianočné stretnutie v školskom internáte sa uskutočnilo 11. decembra, kedy sa ubytovaní žiaci stretli v klubovni školského internátu, kde sa pri vianočných koledách a rozsvietenom vianočnom stromčeku rozlúčili so starým rokom a popriali si krásne a šťastné vianočné sviatky plné lásky a pohody. Vianočnú atmosféru všetkým spríjemnil hraním na gitare žiak z konzervatória, ktorý prišiel na túto príležitosť. K dobrej nálade prispeli aj sladké koláčiky, chrumky a vianočný čaj. Žiaci pri vianočných koledách porozprávali o vianočných zvykoch v ich bydlisku.

            Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli  k príjemnej predvianočnej atmosfére.

Autori: RNDr. Mária Baníková, Eva Pecková