Odborná prednáška na tému Motormanažment – Riadenie spaľovacích motorov a elektromobily

Dňa 11.12.2018 prišli k nám do školy  odborníci Ing.Matej Kučera PhD.,  a Ing.Juraj Adamec z Katedry merania a aplikovanej elektrotechniky Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline, aby svoju prednáškou rozšírili vedomosti našich maturantov, žiakov  IV.AM odbor mechanik elektrotechnik a IV.BM odbor autotronik.

Prednášajúci Ing.Matej Kučera PhD. s témou Motormanažment – riadenie spaľovacích motorov nás oboznámil s tým, čo všetko vplýva na riadenie motora a emisií, s novými trendami vo vývoji motorov.

Prednášajúci Ing.Juraj Adamec témou Elektromobily detailne uviedol žiakov do  problematiky vývoja elektrickej štvorkolky. Naši žiaci tak mohli získať ucelený obraz toho, čo všetko je dôležité vedieť pri riešení konštrukcie, riadenia, energetiky a elektroniky elektromobilu. 

V diskusii prednášajúci spomenuli aj svoju prácu a informovali o možnosti pokračovania štúdia našich žiakov na vysokej škole, ktorá zabezpečuje vzdelávanie so zameraním na elektrické merania a meracie systémy, elektrotechniku cestných vozidiel, autodiagnostiku a ďalšie špecializované predmety študijných programov Elektrotechnika a Autotronika.  Motivačným vzorom mohol byť aj sám prednášajúci Ing,Juraj Adamec, ktorý bol žiakom našej školy a  po úspešnom ukončení inžienierskeho štúdia teraz ďalej pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Ďakujeme prednášajúcim za zaujímavú  odbornú prednášku a informácie, ktoré žiaci využijú v rámci svojich odborov a niektorí z nich v ďalšom štúdiu na vysokej škole.