Odborná exkurzia Slovnaft, a.s. – Bratislava 2018

Dňa 28. 11. 2018 sa naši žiaci z tried IV.AM odboru mechanik elelektotechnik a IV.BM odboru autotronik zúčastnili exkurzie do výrobného podniku Slovnaft, a.s. v Bratislave spolu s pedagogickým dozorom Mgr. Mišíkovou, Ing. Slezákom a Ing. Pšaneckým.

Za prísnych bezpečnostných opatrení sme vošli do závodu. Odborná exkurzia prebiehala s odborným výkladom o doprave, výrobe a spracovaní ropy až po finálne ropné produkty a ich exporte do celého sveta. Dozvedeli sme sa o histórii podniku, rozvoji a jeho ďalšej modernizácii, o prísnom ekologickom a protipožiarnom zabezpečení. Vo vnútri podniku sa nachádza 300 km koľajníc a my sme nazreli do velína, odkiaľ sa riadi vnútorná logistika.