Odborná exkurzia v autolaboratóriách Žilinskej univerzity v Žiline

Dňa 13. 11. 2018 sa uskutočnila odborná exkurzia žiakov IV. AM  odboru mechanik elektrotechnik, ktorú absolvovali v autolaboratóriách Elektrotechnickej a Strojníckej fakulty na Žilinskej univerzite v Žiline. Dňa 27.11. 2018 sa exkurzie zúčastnili aj žiaci z triedy IV. BM  odboru autotronik.

Odbornú prednášku a ukážky laboratórnych  meraní viedol: Doc. Ing. Daniel Korenčiak, PhD., Ing. Milan Šebök, PhD., Ing. Matej Kučera, PhD., a  Ing. Miloš Brezáni, PhD.
Naši žiaci  získali nové poznatky z automobilovej techniky a informácie pre ďalšie možnosti štúdia na ŽU so zameraním na autoelektroniku.

Ďakujeme UNIZA za spoluprácu a možnosť prehliadky jej odborných laboratórií.