Nastáva čas adventu, Vianoce prichádzajú

Adventné obdobie je prvou časťou tzv. cirkevného roka rímskokatolíckej cirkvi. Skladá sa zo štyroch adventných nedieľ ešte pred narodením Ježiša Krista.

Toto obdobie sa vyznačuje oddychom a duchovnou prípravou na samotné Vianoce. V slovenskej ľudovej kultúre mal advent magický charakter obdobia, kedy môžu nadprirodzené sily pozitívne alebo negatívne ovplyvniť budúcnosť.

S tým súviseli aj rôzne povery a obyčaje ako veštenie, vinšovanie a pod. Tradičné adventné obdobie má kajúci charakter a chápe sa ako čas pokánia, ako je to napríklad pri pôste. V nedávnej minulosti sa vyznačoval obdobím domácich prác, ako pranie peria, šitie, štrikovanie, tkanie a podobne.

Advent prichádza aj k nám. Aby sme navodili predvianočnú atmosféru, naši prváci sa podujali skrášliť vstup do budovy školy a ozdobiť vianočný stromček. Veríme, že pohľad naň pohladí každú dušičku.

Ďakujeme chlapci:)