Mikulášska nádielka v Bytči

Aj v tomto roku zavítal Mikuláš do Špeciálnej základnej školy internátnej v Bytči. Študenti I.BP a pani učiteľky Mgr. O. Černeková a Mgr. A. Medviďová pripravili pre nich bohatú mikulášsku nádielku. Samozrejme, nechýbalo ani krátke divadielko – Popoluška, ktoré sa všetkým veľmi páčilo.

Stredobodom pozornosti bol Mikuláš a jeho pomocníci – anjelikovia a čerti, ktorí odmenili žiakov voňavými vitamínovými balíčkami, hračkami, knižkami a rôznymi darčekmi. Detičky recitovali, spievali,  niektorí sa predviedli aj akrobatickými kúskami. 

Ale aj tak najviac zabodovala čertica – Rebeka, s ktorou sa chcel každý odfotiť. Slávnostná predvianočná atmosféra bola umocnená vianočnými koledami, o ktoré sa postaral Dávid Mikula z triedy IV.AP. Úvod a záver patril Rebeke Haluzovej, jej krásnemu zvonivému hlasu známej vianočnej koledy Tichá noc, svätá noc.

Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom a študentom našej školy, ktorí sa zapojili do zbierky, či už formou finančného príspevku, hračiek a detských knižiek.

Tešíme sa opäť o rok.