IT čajovňa – Google vs. Startup život

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline privítala dňa 26.11.2018  viac ako 200 stredoškolákov z 9-tich stredných škôl, ktorí si prišli vypočuť prednášku Google vs. Startup život absolventa FRI Ing. Jozefa Vodičku zo spoločnosti Google.

Z našej školy sa prednášky zúčastnili žiaci z tried III.APIII.BP  v doprovode Ing. Dubovickej a Ing. Remetovej.

Ing. Vodička prezentoval svoje skúsenosti a zážitky, ktoré nadobudol počas štúdia na vysokej škole a počas výmenných študijných pobytov, ktoré absolvoval vo Fínsku a v Singapure. Predstavil aj pražskú pobočku Googlu, kde pracuje, rozprával o svojej pracovnej náplni, ako trávi pracovný aj voľný čas, ale aj o tom, aké sú benefity práce v spoločnosti Google.

Na záver zodpovedal otázky, ktoré žiaci zadávali on-line počas celej prednášky.

Záznam prednášky nájdete na https://www.youtube.com/watch?v=ENAa7omsW-U&feature=youtu.be.