Deň otvorených dverí v rušňových depách ZSSK

Dňa 28.11.2018 sa opäť otvorili dvere v rušňových depách ZSSK a zamestnanci Železničnej spoločnosti Slovensko a.s.  privítali návštevníkov  aj na žilinskej železničnej stanici.

Pozvanie sme prijali aj my,  žiaci I.AP, II.AP a III.AP tried, študijného odboru PED, ktorí mali možnosť skúsiť a ohmatať všetko, s čím prichádza rušňovodič každodenne do kontaktu.

Žiakov privítala pracovníčka personalistiky, ktorá ich oboznámila  s požiadavkami  na jednotlivé pracovné pozície,  ktoré by mohli naši absolventi obsadiť. Nakoľko DOD bolo zamerané hlavne pre záujemcov o pozíciu rušňovodič, najviac informácií sa žiaci dozvedeli práve o nej. Dozvedeli sa aj o benefitoch, ktoré spoločnosť ponúka svojim zamestnancom. Potom sa slova ujal rušňovodič – inštruktor, ktorý rozprával o svojich skúsenostiach, pozitívach a negatívach tejto práce. Nasledovala prehliadka rušňa, ktorú absolvovali žiaci, ktorí prejavili záujem o túto prácu.

Ďakujeme Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. za možnosť nahliadnuť do zákulisia práce rušňovodiča.