Odborná exkurzia Kremnická mincovňa

Dňa 20.11.2018 sa žiaci I. BP a II.BP s pedagógmi Ing. M. Korčekovou a Mgr. M. Ujháziovou zúčastnili odbornej exkurzie v Kremnickej mincovni.

Žiaci počas výkladu a zároveň prechodu cez starú i novú raziareň kládli otázky, na ktoré im sprievodca fundovane odpovedal. Dokonca ich zaujímala i dopravná cesta už vyrazených mincí, konkrétne rupií, na ktoré má momentálne mincovňa objednávku.

Kremnická mincovňa je jedným z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov na svete. Jej príbeh sa začal odvíjať 17. novembra 1328, keď uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou povýšil Kremnicu z osady, ktorá vyrástla okolo bohatých nálezísk zlata, na slobodné kráľovské mesto, zároveň jej pridelil privilégium na prevádzkovanie mincovne. Mince, ktoré sa tu začali raziť zo zlata rýdzosti 23 karátov a 9 grénov, vznikli podľa vzoru mincí z Florencie a spočiatku sa im hovorilo florény. Keďže sa latinský nápis na obdobnej zlatej minci mesta Benátky končil slovami „iste ducatus“, ľudia tomuto druhu mincí začali hovoriť dukáty. Pod týmto názvom vošli do histórie.

Mincovňa Kremnica patrí medzi mincovne, ktorých produkcia nie je zameraná len na výrobu mincí a medailí. Kvalitné technologické vybavenie spolu s talentovanými ľuďmi nám umožňuje vyrábať vysokokvalitné plakety, žetóny, odznaky, prívesky, kravatové spony, známky, štítky, vyznamenania, primátorské reťaze, rády a mnohé iné produkty.

Ing. Magdaléna Korčeková