Imatrikulácie v ŠI

Blížiaci sa 17. november, ktorý je spätý so študentmi sme si pripomenuli aj na našom školskom internáte imatrikuláciami žiakov.

Ubytovaní druháci pripravili žiakom 1. ročníka oficiálne privítanie na pôde školského internátu, ktoré sa uskutočnilo 8. novembra 2018 vo večerných hodinách. Internátne imatrikulácie sa nezaobišli bez vtipných úloh a imatrikulačného sľubu žiakov prvých ročníkov, ktorí na záver dostali aj imatrikulačný list.

Imatrikulačný sľub

Sľubujeme pred týmto slávnostným zhromaždením,

že pre náš internát  budeme iba potešením.

 Vychovávateľky  budeme vždy počúvať,

pred  internátom nebudeme zbytočne postávať.

 Svoju izbu vždy upratanú budeme mať

a posteľ si budeme pravidelne ustielať.

 A že internát radi máme,

jeho dobré meno verne zachováme.

 Tak na svoju česť sľubujeme.