iBobor

Katedra základov a vyučovania informatiky,Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pripravili pre našich žiakov celoslovenské kolo online informatickej súťaže  iBobor, ktorá sa uskutočnila  v utorok 13. novembra od 9:30 hod. v kategórii Seniori (3.a 4. ročník SŠ,) vo štvrtok 15. novembra  v kategórii Juniori (1. a 2. ročník SŠ). 

Súťaže sa zúčastnilo  44 Juniorov a 3 Juniorky z tried (I.AP, I.AU, I.BU, I.BM, II.BM, II.AN, II.AP).V kategórii Seniori bolo 29 súťažiacich z tried ( III.AP, IV.BM, IV. AP).

V kategórii Seniori dosiahli najväčší počet bodov:

Andrej Tichý z IV. BM 34,70 bodov, 46% precentil

Peter Lingeš z III. AP 33,36 bodov, 43% precentil

Lucia Čanecká  z III. AP 32,03 bodov, 41% precentil

V kategórii Juniori dosiahli najväčší počet bodov:

Lucia Gustiňáková z II. AP  45,36 bodov, 59% precentil

Marián Balga  z II. AP  45,36 bodov, 59% precentil

Matej Mladoň z II. AP  45,36 bodov, 59% precentil

Bohužiaľ, niektorí žiaci nedosiahli počet bodov potrebných na získanie titulu úspešný riešiteľ.

Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a prosím ich o vyplnenie dotazníka, ktorý sa otvorí po zadaní prístupového hesla.

Ing. Zdenka Dubovická, koordinátorka súťaže