BEH 17. NOVEMBRA

Jedným z najstarších bežeckých podujatí na Slovensku k príležitosti Dňa študentstva je Beh 17. novembra, ktorého termín v tomto roku pripadol na 8.11.2018.

Konal sa už 52. ročník a jeho každoročným usporiadateľom je Ústav telesnej výchovy ŽU, Academic Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská asociácia univerzitného športu. Spolu bolo pripravených 11 kategóríí (mládež základných a stredných škôl, vysokoškoláci a dospelí). Úvod patril už tradične mládeži, ktorá tvorila väčšinu štartovného poľa. Beh 17. novembra sa stal v posledných rokoch bežeckým podujatím, ktoré si našlo svoje pevné miesto v bežeckom kalendári žiakov základných a stredných škôl a naša škola je  neoddeliteľnou súčasťou týchto pretekov.

Farby našej školy hájili žiaci: Žmiják Martin (I.BP), Balala Branislav (I.BP), Hejčík Viktor (I.BP), Ďuriník Denis (I.BM), Jakúbek Milan ( I.BM), Rajčan Jakub (I.BM) Kopaj Radoslav (III.BM), Štrba Samuel (III.BM).

Chlapci sa vo svojich kategóriách (2002 – 2004) umiestnili nasledovne:

Jakúbek Milan – 26. miesto (6:49)

Rajčan Jakub – 27. miesto (6:52)

Hejčík Viktor – 35. miesto (7:06)

Žmiják Martin – 41. miesto (7:28)

Balala Branislav – 44. miesto (7:37)

Ďuriník Denis – 48. miesto (7:41)

V kategórii (1999 – 2001) sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

Kopaj Radoslav – 26. miesto (8:02)

Štrba Samuel – 27. miesto (8:12)

Všetkým menovaným patrí veľká vďaka za reprezentáciu našej školy.

 

PaedDr. Milučká Monika