100. výročie Martinskej deklarácie – dejepisná súťaž

Dňa 26. októbra 2018 sa zúčastnil dvojčlenný tím, Aneta Matysová a Šarlota Oškrobaná z II.BP, dejepisnej súťaže pri príležitosti 100. výročia Martinskej deklarácie, ktorú zorganizoval ŽSK.  Písomný vedomostný test, ktorý absolvovali bol zameraný na udalosti z obdobia Rakúsko – Uhorska, I. svetovej vojny, zahraničný a domáci odboj Čechov a Slovákov a aktivity za samostatný československý štát,  vznik ČSR.

Súčasťou tejto akcie bola výstava s názvom Michal Milan Harminc (1869 – 1964) – príbeh nestora slovenskej architektúry. Takýmto spôsobom si mladá generácia pripomenula dôležitý medzník slovenského národa.

Zúčastneným žiačkam ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.