Workshop – Scratch

Dňa 19.10.2018 sa v našej škole pri príležitosti Európskeho týždňa  programovania  2018 (EU Code Week 2018) uskutočnil Workshop – Scratch. Workshopu sa  zúčastnilo 30 žiakov z 1.AP a1.BM triedy.

Na workshope sa žiaci  naučili základy programovacieho jazyka Scratch. Žiak vôbec nemusel  mať skúsenosti s programovaním. Workshop bol určený pre žiakov vo veku 15 – 16 rokov. Žiaci využili svoj talent a kreativitu pri tvorbe jednoduchej počítačovej hry, zábavnej animácie alebo príbehu..

Akcia vznikla z iniciatívy Európskej Únie. Týždeň programovania ponúka všetkým študentom a učiteľom možnosť využiť bezplatné príležitosti odborného rozvoja, učebné materiály, medzinárodné výzvy a možnosti vzájomnej výmeny.

Základná gramotnosť každého človeka v súčasnosti by mala zahŕňať pochopenie programovania a rozvoj základných schopností súvisiacich s riešením problémov, spoluprácou a analytickými zručnosťami.

https://codeweek.eu/