Výtvarné a divadelné umenie

Študenti IV. AM a  IV.BP s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry Mgr. O. Černekovou a Mgr. Z. Majchrákovou navštívili dňa 17.10.2018 Považskú galériu umenia a Mestské divadlo  v Žiline.

Pred začiatkom divadelného predstavenia žiakov zaujala výstava, projekt Dedičstvo, Veroniky Rónaiovej, ktorá pozostávala z malieb, PC printov, kresieb na papieri, fóliách alebo uhľom priamo na stenu, ktoré realizuje in-situ, ale aj tzv. „mapovania priestoru“ (termín autorky). Okrem toho si pozreli expozíciu dlhodobého charakteru Prvé múzeum intermédií (PMI), ktorá ako jediná na Slovensku predstavuje diela intermediálneho a mediálneho umenia

Po výtvarnom „precítení“ nás čakal ďalší umelecký zážitok so žilinskými hercami v divadelnom predstavení Smrť sa volá Engelchen. Autor drámy Ladislav Mňačko bol ako mladý partizán svedkom udalostí vypálenia moravskej obce Ploština komandom SS. Svoj príbeh z prostredia 2. svetovej vojny rozpráva prostredníctvom mladého partizána Voloďu. Je prepletený nielen dobrodružným partizánskym životom, ale aj láskou k záhadnej Marte. Zažíva boj o holý život a záchranu ľudskosti. Avšak vojna nemá víťazov ani porazených…

Výtvarné a divadelné umenie sprostredkovalo žiakom nielen estetický a emocionálny zážitok, ale malo  aj vzdelávací charakter.

Akcie podobného charakteru sa zúčastnia 7.11. 2018 aj žiaci zo IV. AP triedy s vyučujúcou Mgr. M. Ujháziovou.