Prvý LEAF Day – Banka Žilina

Dňa 24. októbra 2018 sa výber žiakov (Rebeka Haluzová z I.BP, Klaudia Vranová, Katarína Hudecová, Mária Rafajová z II. BP, Žaneta Šantová, Marika Maliková, Miriam Valčuhová, Natália Valčuhová z III.BP, Matej Matonok, Alexandra Smolková, Petra Tatarková z  IV. AP, Helena Bušková z IV. BP)  z našej školy zúčastnil prvého ročníka LEAF Day, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Banka Žilina.

Program stretnutia bol rozdelený na dve časti. Prvá časť bola zameraná na workshopy pre žiakov a učiteľov. Druhá časť dňa s názvom „Popoludnie príležitostí „ bola  zameraná na ponuky pre študentov od Občianskeho združenia V.I.A.C., US EMBASSY, MLADIINFO, EURÓPSKY PARLAMENT – KANCELÁRIA NA SLOVENSKU, OSF – NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI, KAN – KOLÉGIUM ANTONA NEUWIRTHA, JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA, LEAF ACADEMY, LEAF.

V prvej časti študenti a učitelia prešli nasledovnými workshopmi:

Desing Thinking – aktivita je určená pre prípad, že hľadáme inovatívne riešenia a pozitívne zmeny v našom okolí. Postup môžeme rozdeliť do niekoľkých krokov:

Empatia – Definovanie problému – Ideovanie – Prototyp – Testovanie.

Úlohou bolo: vymyslieť inovatívnu myšlienku úspešnú pre školu alebo mesto. Povzbudiť sebavedomie, tvorivosť študentov a chuť meniť veci okolo seba. Rozvoj zručností ako tímová práca, spolupráca, schopnosť sebareflexie a reflexie. Výstupom bolo grafické riešenie problému po diskusii so všetkými skupinami, ktoré sa podieľajú na riešení

Erb učiteľa – úlohou je prostredníctvom erbu preskúmať a zadefinovať, kto je učiteľ a akých žiakov chce formovať, stanoví si 3 kvality – priority, ktoré chce v žiakoch na svojich hodinách rozvíjať.

Lapač snov – výstupom je vytvorenie vlastného lapača snov, vďaka ktorému si žiaci lepšie uvedomia svoje silné stránky, túžby, ašpirácie, svoj strach. Výsledkom je naučenie sa práce so svojimi emóciami a pocitmi, a tým zlepšovať aj svoje okolie.

Názory a ohlasy našich žiakov boli pozitívne. Aktivity sa im veľmi páčili a jeden z názorov od Heleny Buškovej zo IV.BP triedy:

„Takýto workshop by som odporučila aj ďalším, získala som množstvo nových skúseností, nápadov, myšlienok až po nových priateľov. Oboznámila som sa s metódou „Design Thinkingu“, ktorá mi možno v budúcnosti napomôže k riešeniu nových problémov v mojom okolí. Spoznávanie sa cez „Lapač snov“ bola vynikajúca aktivita  a samotná prednáška s Emou bola najlepšia zo všetkých. Ďakujem za túto príležitosť!“