Olympiáda o Európskej únii

Dňa 23.10.2018 sa študenti  Helena Bušková, Alžbeta Dürchmiedová, Laura Škorvánková zo IV.BP a Ľuboš Jánošík, Erik Kostelanský a Jozef Kmeť z III. BM   zapojili do  elektronického  kola vedomostnej a výchovno – vzdelávacej aktivity zameranej na prehlbovanie vedomostí  študentov o EU.

Celoslovenskú Olympiádu o Európskej únii organizuje aj tento rok  Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Partnerom tohtoročnej súťaže sa stala Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a europoslanci Jana Žitňanská, Monika Beňová a Ivan Štefanec.

Študenti si vytvorili 3- členné tímy a odpovedali na otázky spojené s históriu a súčasnosťou EU a jej členských štátov. Cieľom súťaže je dosiahnuť väčší záujem mladých ľudí o dianie na úrovni EÚ, pretože neznalosť problematiky produkuje rastúci euroskepticizmus ako aj všeobecný nezáujem mládeže o účasť na voľbách do Európskeho parlamentu a činnosť zvolených europoslancov.