Október – mesiac úcty k starším alebo na ľudovú nôtu ….

Dňa  11. 10.  2018 sa uskutočnil už 7. ročník akcie, ktorú organizovala naša škola v spolupráci so  ZO JD Slovenska.

V príhovore Ing. Juliana Duháčková, zástupkyňa pre teoretické vzdelávanie humanitno-prírodovedných a ekonomických predmetov, privítala 47 seniorov zo ZO JD Slovenska Žilina, popriala im príjemne strávené odpoludnie.

Predsedkyňa ZO JD Slovenska Žilina, Alžbeta Vítová pripomenula tradíciu, ktorá pretrváva siedmy rok. Poďakovala Mgr. Márii Sikorovej za každoročnú realizáciu stretnutí dvoch generácii, tentokrát pri ľudovej hudbe a tanci.

Seniorom hrali do tanca na heligónke a husliach študenti žilinského konzervatória spolu so speváčkou. Prítomní mali možnosť zaspievať si rôzne ľudové piesne. Za asistencie nášho správcu siete JurajaRemenca  si mohli pripomenúť prostredníctvom videoprojekcie texty ľudových piesní.

Akciu moderovala Klaudia Vranová  z II. BP.

Seniori pripravili výstavu ručných prác, ktorých pôvod a vznik objasnili po skončení hudobného programu.

Ďakujeme všetkým, seniorom i študentom (Andrejovi Repovi, Branislavovi Balalovi, Martinovi Žmijákovi z triedy I.BP,  Lukášovi Maslákovi z I.BM, Nine Vlhovej, Miriam Miernej a Zuzane Píšovej z I. AP, Jakubovi Jackovi z I. AU, Alexovi Jurigovi z I. BU, Adriánovi Krpelanovi, Oliverovi, Koleňovi z II. AM, Lucii Gustiňákovej z II. AP, Márii Rafajovej a KataríneHudecovej z II. BP a Patrikovi Wagnerovi z II. BU, Marekovi Kováčikovi a Samuelovi Chvojkovi z III.AP) za ich účasť, organizátorom za prípravu  a dobrovoľníkom žilinského konzervatória v Žiline za ich krásny kultúrny program.

foto: https://www.rajce.net/a15606234