Medziinternátny futbalový zápas

Dňa 10. 10. 2018 sa uskutočnil v ŠI SZŠ v Žiline medziinternátny futbalový zápas, ktorého  sa zúčastnili aj naši žiaci zo ŠI SOŠD. Zostavili sme dve futbalové družstvá, ktorých  hráči  boli nielen z nášho ŠI, ale i traja chlapci a  dievča  z našej školy, ktorí sú ubytovaní v ŠI Rosinská cesta 4.

Súťažilo 5 družstiev – dve družstvá chlapcov boli zo ŠI SZŠ, jedno družstvo tvorili chlapci zo ŠI SOŠ stavebnej, Tulipánová 2, Žilina  a dve družstvá  zostavili žiaci z našej školy.

Futbalový zápas bol špecifický a náročný tým, že sa hral na piesku, ale hráči si ho aj napriek tomu  užili.

Naši žiaci, zmiešané družstvo, vyhrali prvé miesto a získali víťazný pohár, k čomu im srdečne gratulujeme. Aj keď išlo najmä o zábavu, prvé miesto nás veľmi potešilo, pretože sme  počtom žiakov najmenším  školským internátom  v Žiline. Súťažiacich  boli povzbudiť aj žiaci z nášho internátu.

Hráči:

1 družstvo: Mladoň, Valo, Vlček, Jarotta, Ševčík

2 družstvo: Máliková,  Kovalíček A, Neumann, Beňo, Maslák, Juriga

Diváci: Repa, Balala, Hudecová, Rafajová, Gustiňáková

Pedagogický dozor: Mária Baníková, Eva Pecková

Ďakujeme vedeniu ŠI SZŠ za pekné popoludnie a príjemný futbalový zážitok, tešíme sa na ďalšie športové stretnutie.