Loďou v ústrety budúcej kariére

V pondelok 8. októbra 2018 Katedra vodnej dopravy Žilinskej univerzity  v Žiline usporiadala 4. ročník prezentačno-propagačnej plavby loďou po bratislavskom úseku Dunaja. Loď Žilina najprv vyplávala proti prúdu smerom na Devín a potom po prúde smerovala do prístavu Bratislava. Účastníkmi tejto plavby boli aj naši študenti z III. AP triedy.

Počas plavby nechýbali informácie o univerzite a študijnom odbore vodná doprava. Zaujímavé informácie sme dostali ku všetkým objektom, ktoré sa nachádzajú na pravom i ľavom brehu Dunaja a majú podstatný význam pre nákladné a osobné plavidlá.

Loď Žilina ďalej zamierila do lodenice – výrobne a opravovne lodí. Okrem návštevy opravárenskej haly sme videli proces, ako sa loď z hladiny vody dostane na miesto opravy pomocou šikmých koľajníc aoceľových lán.

V závere akcie sme ešte stihli oboplávať bazén Pálenica a severný bazén.

Plavba po Dunaji nám umožnila nahliadnuť do života vodných ciest, prístavov, motorových plavidiel, tlačných remorkérov, člnov a rôznych zariadení pre nakládku a vykládku tovaru.

Ing. Monika Fabiniová