Jazykové hry a hlavolamy – školská súťaž pre učebné odbory

Dňa 18.10.2018 sa konala školská tímová súťaž zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa jej žiaci prvých a druhých ročníkov učebných odborov

Trojčlenné tímy  žiakov riešili úlohy, ktoré rozvíjali ich jazykové zručnosti, čitateľskú gramotnosť, tvorivosť, kreativitu. Gramatické znalosti si overili v pravopisnom cvičení, čítanie s porozumením v tvorbe jednoduchého opisu. Tímovú prácu si osvojovali pri riešení logických hlavolamov, osemsmerovky. Bohatosť slovnej zásoby zase pri objasňovaní významu cudzích slov a frazeologizmov. Pri preklade nárečového textu do spisovnej podoby jazyka si žiaci uvedomili rôznorodosť slovenských nárečí. Žiaci tvorili  príbeh a ústne ho prezentovali s dôrazom na moduláciu hlasu. Všetky úlohy ich zaujali, formou hry a zábavy si upevňovali  a preverovali svoje vedomosti.

Hodnotiaca komisia, v zložení Mgr. Z. Bučková a Mgr. Z. Majchráková, rozhodla na základe získaných bodov o umiestnení  žiakov:

  1. miesto – tím II.BU: V. Mihálik, P. Hraňová, D. Matúš
  2. miesto – tím I.AU: M. Hruška, S. Baxa, J. Jacko
  3. miesto – tím II.AU: S. Barošinec, Ľ. Milo, R. Janešík