23. október 2018 – Medzinárodný deň archeológie

Pri tejto príležitosti  sa 12 študentov z prvého ročníka –  D. Hurka, R. Požár, R. Maurská, D. Palková, V. Hejčík, S. Záň, P. Ďurajka, A. Helo, S. Štrba, A. Jacko, T. Molnár a M. Jakúbek -zúčastnilo konferencie Archeológia – svedectvo doby, ktorá sa konala v kongresovej sále Úradu ŽSK.

Na konferencii  vystúpili  so svojimi  zaujímavými  prezentáciami  archeológovia z pamiatkových úradov a múzeí  ŽSK.  Prednášajúci formou prezentácií  priblížili zúčastneným pedagógom, študentom i verejnosti  prácu archeológa,  archeologické výskumy v Radoli,  v Divinke a na Liptove. Objasnili  aj ,,cestu “ od nálezu k rekonštrukcii  nájdených artefaktov.  Študentov upútala aj sprievodná aktivita , výstava fotografií z archeologickej činnosti múzeí  ŽSK  a interaktívna prednáška o práci archeológa.

Študenti si aj takouto formou rozšírili vedomosti , ktoré získali na hodinách dejepisu, uvedomili si , že práve archeológia  prispieva k dokumentácii  kultúry a histórie národa, zachováva dedičstvo predkov.